Dodacie podmienky

Dodacie podmienky internetového obchodu www.biosvet.info

- Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke  
  elektronického obchodu predávajúceho.

- Tovar odosielame v priebehu 2-7 dní, v závislosti od aktuálnych skladových zásob.

- Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu   
  dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom
  predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný,
  je  predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho
  prípadne zaplatenú zálohu.

- Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej
   stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

- Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto 
  skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s
   kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo
   v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

- Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej
   objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený
   kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

1.) - osobný odber - predajňa BioSvet, M.R. Štefánika 6, 940 01 N. Zámky  (mapa tu)

(možnosť úhrady v hotovosti, platobnou kartou, alebo stravnými lístkami) 

2.) - DPD kuriér (na dobierku , alebo platba prevodom na účet)

Poštovné a balné na dobierku: 5€ , pri platbe vopred bankovým prevodom 4€.